Nocna i świąteczna opieka

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.


Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • W warunkach ambulatoryjnych
  • W domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
  • Telefonicznie

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • Nagłego zachorowania
  • Nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • Gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizują:

Lublin

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lublin, ul. Abramowicka 2 81 728 63 70
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lublin, ul. Aleja Kraśnicka 100 81 537 40 25
519 058 752
519 058 953
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie Lublin, ul. Mieczysława Biernackiego 9 81 760 43 43
515 752 750