Jesteś tutaj:
Opieka po porodzie
Opieka po porodzie POZ
  • Objęcie opieką po porodzie przez położną POZ rozpoczyna się z chwilą urodzenia dziecka.

  • Zgłoszenia do opieki mogą dokonywać pracownicy szpitali telefonicznie przed wypisem pacjentki do domu lub sama pacjentka.

  • Pierwsza wizyta patronażowa powinna odbyć się w czasie 48 h po wyjściu pacjentki ze szpitala.

  • Wizyty patronażowe mogą odbywać się w domu lub w poradni.

  • Pacjentka, która uczestniczyła w szkole rodzenia Aktywna Mama otrzymuje numer telefonu do położnej jeszcze przed porodem i sama może się umówić z położną na wizytę.

  • Pacjentce przysługuje 4-6 wizyt patronażowych położnej POZ (w tym są już 2 wizyty laktacyjne) do 2 miesiąca po porodzie.

  • Wizyty patronażowe dotyczą opieki nad pacjentką i noworodkiem.