Prowadzenie ciąży u położnej
Prowadzenie ciąży u położnej POZ
  • Położna POZ w Aktywnej Mamie może prowadzić ciążę jeżeli jest ona fizjologiczna (czyli przebiega prawidłowo/ bez powikłań) i nie prowadzi jej lekarz na NFZ.

  • Jeśli Pacjentka prowadzi ciążę u lekarza prywatnie (płatnie/na abonament), wówczas ciążę może prowadzić też położna POZ.

  • Pacjentka może też prowadzić ciążę wyłącznie u położnej POZ i wówczas położna w odpowiednich tygodniach ciąży kieruje ją na konkretne badania/ porady.

  • Wykaz badań/wizyt opisany jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

  • Prowadzenie ciąży u położnej POZ pacjentka może rozpocząć w dowolnym tygodniu ciąży.