Jesteś tutaj:
Zakres opieki u lekarza POZ
Zakres opieki u lekarza POZ

Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ, przysługują m.in.:

 • Badania i porady lekarskie
  Bezpłatne badania diagnostyczne - decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz zgodnie ze wskazaniami medycznymi.
  Lekarz POZ zobowiązany jest zlecać badania diagnostyczne, które znajdują się w jego kompetencjach, o ile są mu one niezbędne do postawienia diagnozy i leczenia pacjenta. Zlecone badania diagnostyczne pacjenci mogą wykonać bezpłatnie, na podstawie skierowania, jedynie w pracowni lub laboratorium wskazanym przez lekarza POZ.
  Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą badania i posiadającą umowę z NFZ.

 • Obowiązkowe szczepienia ochronne.

 • Skierowania do poradni specjalistycznej lub na leczenie szpitalne. Lekarz POZ kierując pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych potwierdzających wstępne rozpoznanie.

 • Skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ. Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne traci ważność, gdy nie zostanie zarejestrowane w placówce realizującej świadczenia rehabilitacyjne w ciągu 30 dni od daty wystawienia.

 • Zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta. W gabinecie zabiegowym wykonywane są zabiegi oraz procedury pozostające w kompetencjach lekarza POZ i wymagające jego udziału, związane bezpośrednio z udzielaną poradą lekarską. W sytuacji uzasadnionej stanem zdrowia pacjenta, zabiegi mogą być wykonywane także w domu pacjenta. Jeśli zlecenie ma być wykonane przez pielęgniarkę, lekarz wydaje skierowanie do tej pielęgniarki, do której pacjent jest zadeklarowany.

 • Skierowania do opieki długoterminowej.

 • Zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych (zlecenie wymaga potwierdzenia w oddziale wojewódzkim NFZ),

 • Recepty na leki.
  Lekarz POZ może wystawić receptę również na leki zalecone przez innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (np. specjalistę), o ile posiada pisemną informację od tego lekarza dotyczącą rozpoznania choroby pacjenta i zalecanej farmakoterapii.

  Wystawienie recepty może odbyć się nie tylko w trakcie wizyty stacjonarnej czy podczas teleporady. Teraz pacjent ma możliwość samodzielnego złożenia zapotrzebowania na dany lek.

  I. Kto może skorzystać z usługi?

  Z usługi mogą skorzystać Pacjenci, którzy:

  • posiadają abonament bezpośrednio w CM Luxmed lub/i mają zdeklarowanego lekarza rodzinnego POZ w CM Luxmed,
  • mają pełny dostęp do swojego konta w e-Rezerwacji (posiadają autoryzowany dostęp).

  II. Dodatkowe warunki:

  • Recepta na zamawiany lek była już wcześniej wystawiana w CM Luxmed w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
  • Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany na stałe.
  • Receptę online można przedłużać na maksymalnie 6 miesięcy terapii.

  Mogą zdarzyć się sytuacje, kiedy recepta nie może być wydana bez obecności Pacjenta na wizycie. Jeśli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, Pacjent zostanie o tym powiadomiony. W przypadku odmowy niezbędna będzie wizyta/teleporada u lekarza.


 • Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego.

 • Transport sanitarny wykonywany jest na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
  Pacjentowi na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego), przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:
  1. Konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej (np. gdy lekarz podczas wizyty domowej lub w miejscu udzielania świadczeń ambulatoryjnych stwierdzi zły stan zdrowia pacjenta i potrzebny jest transport do szpitala) z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia - w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe.
  2. Wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia (np. transport pacjenta z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania np. badań lub kontynuacji leczenia).

  W przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

Więcej informacji na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.