Jesteś tutaj:
Programy profilaktyczne w POZ

Profilaktyka zdrowotna to działania mające na celu zapobieganie chorobom, poprzez ich wczesne wykrycie i leczenie.

Wyróżniamy następujące fazy:

  • Profilaktyka wczesna - utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia.
  • Profilaktyka pierwotna (I fazy) - zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka.
  • Profilaktyka wtórna (II fazy) - zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie i leczenie (przesiewowe badanie skriningowe).
  • Profilaktyka III fazy - zahamowanie postępu choroby oraz ograniczenie powikłań.

W ramach prowadzonej profilaktyki pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnych badań w kierunku wybranych chorób, finansowanych przez NFZ lub przez Ministerstwo Zdrowia. Niektóre z programów realizowane są w całym kraju, część – tylko w niektórych województwach.Program profilaktyki chorób ukł. krążenia POZ
Program profilaktyki chorób ukł. krążenia

Świadczenia adresowane są w szczególności do osób obciążonych czynnikami ryzyka, będących w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia...

zobacz więcej
Program profilaktyki gruźlicy POZ
Program profilaktyki gruźlicy

Celem realizacji świadczeń jest zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i wskaźnika umieralności na gruźlicę oraz objęcie wczesną opieką...

zobacz więcej
Profilaktyka raka szyjki macicy POZ
Program profilaktyki raka szyjki macicy

Programem objęta jest populacja kobiet w wieku od 25 do 59 lat. Badania będą przeprowadzane raz na 3 lata...

zobacz więcej