Jesteś tutaj:
POZ
Podstawowa Opieka zdrowotna

Organizacja Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, między godz. 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Mogą być realizowane w warunkach ambulatoryjnych (w przychodni) a w przypadkach uzasadnionych medycznie - w domu pacjenta. Podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, np. na wakacjach, w delegacji, u rodziny, pacjent ma prawo do podstawowej opieki zdrowotnej w szczególności w sytuacji nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.


Zakres udzielanych świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

  • Opieka lekarza internisty
  • Opieka lekarza pediatry
  • Punkt szczepień
  • Gabinet zabiegowy
  • Poradnia pielęgniarki POZ
  • Poradnia położnej POZ
  • Poradnia laktacyjna
  • Szkoła rodzenia